Terms & Conditions

Muabanxedap thông báo với quý khách hàng các điều khoản bán hàng của Muabanxedap như sau:

Ngay khi quý khách thực hiện đặt hàng (Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua các phương tiện liên lạc) và chấp nhận đơn hàng, nghĩa là quý khách đã chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản được nêu dưới đây:

 

I. Điều kiện mua bán

Muabanxedap.vn có quyền không cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho các đối tượng:

- Không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

- Trẻ em dưới 6 tuổi

- Cá nhân, tập thể từng có hành vi phá hoại, gây thiệt hại đến tài sản và uy tín của 123in

Và các đối tượng khác bị hạn chế giao dịch của pháp luật

 

II. Quy trình mua bán chung

2.1 Đặt hàng: quý khách đặt hàng qua tất cả các kênh tương tác khách hàng của Muabanxedap.vn

2.2 Xác nhận đơn hàng từ Muabanxedap.vn

2.3 Hai bên thỏa thuận đơn hàng

2.4 Muabanxedap.vn kiểm tra chất lượng bài in, chỉnh sửa (nếu cần) đáp ứng kĩ thuật in ấn

2.5 Thực hiện in ấn, thành phẩm, đóng gói

2.6 Giao hàng, thanh toán.

 

III. Hình thức thanh toán

- Nếu đến Showroom của Muabanxedap.vn để đặt hàng hoặc nhận hàng, qúy khách có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên bán hàng,

- Nếu qúy khách là công ty dịch vụ, nhân viên giao hàng của chúng tôi có thể thay mặt thanh toán.

- Qúy khách đặt hàng online và tin tưởng vào uy tín của Muabanxedap.vn có thể chuyển khoản cho chúng tôi:

  037 10004 70833 - Trần Văn Cừ ( Chi nhánh Tân Định)
  190 288 0208 0010 - Nguyễn Thị Thu Hằng (Chi nhánh Hiệp Phú)